Els participants

Els participants els dividim per grups d’edat similars, de manera que en queden sis:

  • Petits (2014-2016)

Els infants es troben en l’etapa de socialització secundària, on la família i l’escola predominen generalment com agents influents. L’Esplai representa un mitjà d’educació alternatiu que dóna a l’infant en espai d’educació lúdic, no formal, on comparteix amb el seu grup d’iguals i els monitors l’experiència de viure l’esplai i el  lleure, i tot el que això comporta, relació amb altres entitats, col·laboració amb projectes solidaris, contacte continu amb el barri, etc.

  • Mitjans petits (2012-2013) i Mitjans Grans (nascuts 2010-2011)

Primera etapa de maduresa infantil. S’inicia l’adquisició dels estereotips socials lligats al sexe i comencen a admetre que segons quines activitats no estan assignades a un grup sexual determinat. També s’inicia la distinció entre les característiques físiques i les psicològiques, alhora que es fa més palès la identificació sense error de la disposició dels objectes el l’espai que els envolta, influenciat per la consolidació de la capacitat de distingir l’esquerra i la dreta.

  • Grans (2008-2009)

Etapa de culminació de la maduresa infantil on es desenvolupen les habilitats socials adquirides en les dues socialitzacions i on intervé una tercera, els mitjans de comunicació i les tecnologies. Comencen a tenir una visió del món sovint molt influenciada per aquests i l’objectiu de l’Esplai és que desenvolupin per ells mateixos un esperit crític, i que puguin veure el món no només des del punt de vista de la televisió.

L’infant en aquesta etapa dóna molta importància al seu grup d’iguals i hi troba una gran font de suport. L’Esplai dóna l’oportunitat que es relacioni amb companys de la seva mateixa edat en un àmbit no reglat, on aquests són els protagonistes de la seva educació.

  • Joves (2006-2007)

Etapa puberal i de preadolescència, els joves comencen a tenir dutes i pors molt habituals en aquesta edat. La tasca dels educadors és acompanyar-los, estar al seu costat i oferir eines perquè puguin resoldre conflictes (personals o cognitius) i desenvolupar-se poc a poc en l’àmbit de les relacions interpersonals i grupals.

Aquesta etapa també està molt marcada per les noves tecnologies. A l’Esplai hi treballem per poder respondre a les necessitats i demandes dels joves, sempre mostrant la càrrega educativa i el món de possibilitats que ofereix.

  • Punts (2004-2005)

Etapa adolescent on cada jove ja té formada la seva pròpia subjectivitat. L’objectiu de l’Esplai amb aquest grup és conèixer les diferents subjectivitats i conviure amb elles, sempre amb esperit crític i empatia. Poc a poc es va introduint als joves en el món del voluntariat, mostrant-los totes les opcions i àmbits d’intervenció on poden actuar, a part de l’esplai.

La figura del monitor passa a un segon pla i el grup de joves són els encarregats de que la dinàmica del grup funcioni, sempre amb el suport dels monitors, però motivant la participació i la iniciativa autònoma del grup de Punts.